Šivic, Urša. 2007. “VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA<br>THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING</Br&gt;”. Traditiones 36 (2). Ljubljana, Slovenija, 27–41. https://doi.org/10.3986/Traditio2007360202.