Huzjan, Vanja. 2008. “PODOBA OTROKA V SLOVENSKI LJUDSKI PRIPOVEDNI PESMI. PSIHOANALITIČNE VINJETE<br>IMAGE OF CHILDREN IN SLOVENIAN FOLK BALLADS. PSYCHOANALYTIC VIGNETTES</Br&gt;”. Traditiones 37 (1). Ljubljana, Slovenija, 113–133. https://doi.org/10.3986/Traditio2008370106.