MlekužJ. ZVONE ŽIGON: IZZIVI DRUGAČNOSTI. SLOVENCI V AFRIKI IN NA ARABSKEM POLOTOKU. Traditiones, v. 33, n. 1, p. 280-281, 15 Oct. 2004.