KlobčarM. 38. MEDNARODNA KONFERENCA RAZISKOVALCEV BALAD (CARDIFF, WALES, VELIKA BRITANIJA, 28. JULIJ–2 AVGUST 2008). Traditiones, v. 37, n. 1, p. 205-206, 10 Oct. 2008.