Ledinek Lozej Špela. MIROSLAV ŠULIGOJ BREMEC (UR.): LJUDEM. LJUDSKA DEDIŠČINA ZA MUZEJE NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI. Traditiones, v. 39, n. 2, p. 178-180, 10 Dec. 2010.