ŠivicU. VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA<br>THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING</br&gt;. Traditiones, v. 36, n. 2, p. 27–41, 14 Dec. 2007.