KosiM. (2010). JARMILA BACHMANNOVÁ IN VALENTIN SUKSOV: JAK SE TO ŘEKNE JINDE. ČESKA PŘÍSLOVÍ A JEJICH JINOJAZYČNÉ PROTĚJŠKY. Traditiones, 39(2), 181-182. Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1392