Ledinek Lozej Špela. (2010). MIROSLAV ŠULIGOJ BREMEC (UR.): LJUDEM. LJUDSKA DEDIŠČINA ZA MUZEJE NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI. Traditiones, 39(2), 178-180. Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1391