Mlakar AdamičJ. (2005). VSAKDANJA PREHRANA ZASAVSKIH RUDARJEV V LUČI NABAVNIH KNJIŽIC IN DRUGIH VIROV OSKRBE<br>EVERYDAY FOOD CULTURE OF THE ZASAVJE MINERS WITH REGARD TO FOOD SUPPLY BOOKLETS AND OTHER SOURCES OF PROVISIONS</br&gt;. Traditiones, 34(2), 135-153. https://doi.org/10.3986/Traditio2005340208