BringéusN.-A. (2007). CANDLES IN SWEDISH CHURCHES<br>SVEČE V ŠVEDSKIH CERKVAH</br&gt;. Traditiones, 36(1), 29–38. https://doi.org/10.3986/Traditio2007360103