ŠivicU. (2007). VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA<br>THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING</br&gt;. Traditiones, 36(2), 27–41. https://doi.org/10.3986/Traditio2007360202