(1)
HazlerV. PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION<br>PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV</Br&gt;. Traditiones 2012, 41, 123-134.