(1)
ŠpelecS. ALEXANDER I OF YUGOSLAVIA AND THE METAMORPHOSIS OF HIS PORTRAYAL IN LEADING SLOVENIAN NEWSPAPERS<br>JUGOSLOVANSKI KRALJ ALEKSANDER I. KARAĐORĐEVIĆ IN METAMORFOZE NJEGOVE PODOBE V SLOVENSKEM ČASOPISJU</Br&gt;. Traditiones 2016, 45, 83-104.