(1)
MlekužJ. ZVONE ŽIGON: IZZIVI DRUGAČNOSTI. SLOVENCI V AFRIKI IN NA ARABSKEM POLOTOKU. Traditiones 2004, 33, 280-281.