(1)
KlobčarM. 38. MEDNARODNA KONFERENCA RAZISKOVALCEV BALAD (CARDIFF, WALES, VELIKA BRITANIJA, 28. JULIJ–2 AVGUST 2008). Traditiones 2008, 37, 205-206.