(1)
KosiM. JARMILA BACHMANNOVÁ IN VALENTIN SUKSOV: JAK SE TO ŘEKNE JINDE. ČESKA PŘÍSLOVÍ A JEJICH JINOJAZYČNÉ PROTĚJŠKY. Traditiones 2010, 39, 181-182.