(1)
Ledinek Lozej Špela. MIROSLAV ŠULIGOJ BREMEC (UR.): LJUDEM. LJUDSKA DEDIŠČINA ZA MUZEJE NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI. Traditiones 2010, 39, 178-180.