(1)
DebevecL. ŽENSKE IN ISLAM V URBANEM BURKINA FASU. DEFINICIJE IN INTERPRETACIJE POBOŽNOSTI<br>WOMEN AND ISLAM IN URBAN BURKINA FASO. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS OF PIETY</Br&gt;. Traditiones 2006, 35, 195–205.