[1]
HazlerV. 2012. PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION<br>PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV</br&gt;. Traditiones. 41, 2 (Dec. 2012), 123-134. DOI:https://doi.org/10.3986/Traditio2012410209.