[1]
KlobčarM. 2006. VLASTO KOPAČ (1913–2006). Traditiones. 35, 1 (Oct. 2006), 257-261.