[1]
Ledinek Lozej Špela 2010. MIROSLAV ŠULIGOJ BREMEC (UR.): LJUDEM. LJUDSKA DEDIŠČINA ZA MUZEJE NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI. Traditiones. 39, 2 (Dec. 2010), 178-180.