[1]
Mlakar AdamičJ. 2005. VSAKDANJA PREHRANA ZASAVSKIH RUDARJEV V LUČI NABAVNIH KNJIŽIC IN DRUGIH VIROV OSKRBE<br>EVERYDAY FOOD CULTURE OF THE ZASAVJE MINERS WITH REGARD TO FOOD SUPPLY BOOKLETS AND OTHER SOURCES OF PROVISIONS</br&gt;. Traditiones. 34, 2 (Dec. 2005), 135-153. DOI:https://doi.org/10.3986/Traditio2005340208.