[1]
ŠivicU. 2007. VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA<br>THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING</br&gt;. Traditiones. 36, 2 (Dec. 2007), 27–41. DOI:https://doi.org/10.3986/Traditio2007360202.