[1]
HuzjanV. 2008. PODOBA OTROKA V SLOVENSKI LJUDSKI PRIPOVEDNI PESMI. PSIHOANALITIČNE VINJETE<br>IMAGE OF CHILDREN IN SLOVENIAN FOLK BALLADS. PSYCHOANALYTIC VIGNETTES</br&gt;. Traditiones. 37, 1 (Oct. 2008), 113–133. DOI:https://doi.org/10.3986/Traditio2008370106.