CREATORS, RESEARCHERS AND USERS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE LIGHT OF THE NATIONAL LIST OF LIVING CULTURAL HERITAGE<br>USTVARJALCI, RAZISKOVALCI IN UPORABNIKI NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V LUČI DRŽAVNEGA SEZNAMA ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE</br>

  • Naško Križnar ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology, Novi trg 2, SI -1000 Ljubljana, Slovenia
Keywords: intangible cultural heritage, ethnology, UNESCO Convention on the Safeguarding of ICH, system of intangible culture // nesnovna kulturna dediščina, etnologija, Unescova Konvencija o varovanju NKD, sistem nesnovne dediščine

Abstract

The drafting of the national list of intangible cultural heritage is a great challenge for the ethnological methodology for the study of cultural heritage. The author focuses on the significance of the triangle that links creators, researchers and users of cultural heritage; this can aid in the redefinition of the role of cultural heritage in science and in society.

***

Izdelava nacionalnega seznama nesnovne kulturne dediščine je velik izziv za etnološko metodologijo preučevanja kulturne dediščine. Avtor usmerja pozornost na pomen trikotnika, ki povezuje ustvarjalce, raziskovalce in uporabnike kulturne dediščine; ta lahko na novo definira vlogo kulturne dediščine v znanosti in v družbi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 2004. Intangible Heritage as Metacultural Production. Museum International 56 (1–2): 52–65. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1350-0775.2004.00458.x

Margolis, Joseph. 1981. The Autographic Nature of the Dance. Journal of Aesthetic and Art Criticism 29 (4): 419–427. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/430241

Nikočević, Lidija. 2003. Nematerijalni aspekti kulturne baštine i njihovo mesto u muzejima. Pogled etnologa. Informatica museologica 34 (3–4): 61–69.

Online publications:

- Ise Jing. http://www.wa-pedia.com/japan-guide/ise_jingu.shtml

- Shikinen sengu. http://www.isejingu.or.jp/english/sikinen/sikinen2.htm

Published
2012-12-14
How to Cite
1.
Križnar N. CREATORS, RESEARCHERS AND USERS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE LIGHT OF THE NATIONAL LIST OF LIVING CULTURAL HERITAGE<br>USTVARJALCI, RAZISKOVALCI IN UPORABNIKI NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V LUČI DRŽAVNEGA SEZNAMA ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2012Dec.14 [cited 2020May25];41(2):183-91. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/946
Section
Tradition and Heritage Classified / Razvrščeni tradicija in dediščina