FOOD RESEARCH IN CROATIAN ETHNOLOGY<br>RAZISKAVE PREHRANE V HRVAŠKI ETNOLOGIJI</br>

  • Melanija Belaj Institute of Ethnology and Folklore Research, Šubićeva 42, HR - 10000 Zagreb, Croatia
Keywords: food research, food culture, Croatian ethnology // raziskave prehrane, kultura prehranjevanje, hrvaška etnologija

Abstract

This paper provides an overview of food culture research in Croatian ethnology. Ethnological studies of culture of food in Croatia were conducted within different approaches and analytical procedures: from the simple collection of facts about traditional rural dishes, through cultural-historical searches for the background of certain elements, to contem- porary anthropological approaches that perceive food culture within a larger social context (for example eating habits during wartime, within the Croatian war ethnography).

***

Članek posreduje pregled raziskav kulture prehranjevanja v hrvaški etnologiji. Etnološke raziskave prehrane so bile na Hrvaškem opravljene z različnimi pristopi in analitičnimi postopki: od preprostega zbiranja dejstev o tradicionalnih jedeh na podeželju, kulturnozgodovinskega iskanja ozadja posamičnih sestavin do sodobnih antropoloških pristopov, ki kulturo hrane dojemajo v širšem socialnem kontekstu (npr. prehranske navade med vojno v hrvaški etnografiji vojne).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beljak, Nives. 1996. Croatian Exiles from Vojvodina: Between War Memories and War Experience. In: Jambrešić Kirin, Renata and Maja Povrzanović (eds.), War, Exile, Everyday Life: Cultural Perspectives. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 173–179.

Beljak, Nives. 2005. Rječničko blago Gazophylaciuma (1740) u povijesti hrvatskog kulinarstva. Gazophylacium. Časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku 10 (1–2): 205–213.

Cvetan, Dragica. 1991. Gorice, vino i klijet – simboli prigorskog regionalnog identiteta. In: Rihtman-Auguštin, Dunja (ed.), Simboli identiteta. Zbornik radova sa 23. kongresa Saveza etnoloških društava Jugoslavije. Zagreb: X–Press, 225–236.

Đaković, Branko. 1985. Hrana i piće u posmrtnim obredima, a posebno kao viaticum. Etnološka tribina 15 (8): 77–84.

Gavazzi, Milovan. 1978a. Seoska prehrana u Jugoslaviji. In: Gavazzi, Milovan, Vrela i sudbine narodnih tradicija. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 108–114.

Gavazzi, Milovan. 1978b. Oko podrijetla jednog blagdanskog peciva južnih Slavena. In: Gavazzi, Milovan, Vrela i sudbine narodnih tradicija. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 38–44.

Lazarević, Aleksandra. 1984. Traditional nutrition on the islands of Silba and Olib. An attempt of interdisciplinary approach. Collegium antropologicum 8 (1): 117–122.

Lechner, Zdenka. 1985. Paprenjaci u Vrbovi. Etnološka tribina 8: 55–60.

Muraj, Aleksandra. 1997. Za creskim stolom. Tradicijska prehrana u strukturi lokalne kulture. Etnološka tribina 20: 145–210.

Muraj, Aleksandra. 1998. Obrisi svakidašnjeg života. In: Čapo Žmegač, Jasna et al. (eds.), Etnografija. Svagdan i blagdan hrvatskog puka. Zagreb: Matica hrvatska, 23–136.

Radić, Antun. 1897. Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu. (= Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, sv. II). Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Randić, Mirjana. 1996. Žumberak – tradicijski okviri prehrane stanovništva. Sociologija sela 34 (133/134): 223–241.

Randić, Mirjana. 2006. Hrvatska regionalna kuhinja. In: Rittig-Beljak and Randić 2006, 24–79.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 1988. Etnologija naše svakodnevnice. Zagreb: školska knjiga.

Rittig-Beljak, Nives. 2006. Umijeće kuhanja u baroku. In: Rittig-Beljak and Randić 2006, 79–91.

Rittig-Beljak, Nives. 2007. Kuharica Nikole Zrinskog In: Puntijar, Matea i Zlatko Puntijar (eds.), Kuharska knjiga čakovečkog dvora obitelji Zrinski. Zagreb: V. O. Stari Puntijar, 1–9.

Rittig-Beljak, Nives and Mirjana Randić (eds.). 2006. Svijet hrane u Hrvatskoj. Zagreb: Etnografski muzej Zagreb.

Somek-Machala, Božica. 1992. Vinogradarstvo sjeverozapadne Hrvatske u prošlosti. In: Obad, Željko (ed.), Martinje. Blagdan vina. Zagreb: Otvoreno sveučilište, 39–43.

Somek-Machala, Božica. 1996. Seoska prehrana u Baranji. Studia ethnologica Croatica 4: 145–155.

Supek-Zupan, Olga. 1979. Nacrt istraživanja jednog prigorskog sela. Narodna umjetnost 16: 57–77.

Supek-Zupan, Olga. 1987. Darivanje kao totalna komunikacija. Etnološka tribina 10: 7–19.

Svirac, Manda. 1996. Uloga kruha i peciva u običajima Hrvata. (Doktorska disertacija.) Zagreb.

Šestan, Ivan. 1992. Vino i tradicija. Katalog izložbe. Zagreb: Etnografski muzej.

Published
2013-10-15
How to Cite
1.
Belaj M. FOOD RESEARCH IN CROATIAN ETHNOLOGY<br>RAZISKAVE PREHRANE V HRVAŠKI ETNOLOGIJI</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2013Oct.15 [cited 2020May25];42(1):165-72. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/927
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays