ACCIDENTAL CELEBRITY? CONSTRUCTING FAME IN POSTWAR CROATIA
NAKLJUČNA SLAVNA OSEBNOST? USTVARJANJE SLAVE V POVOJNI HRVAŠKI

Tomislav Pletenac

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2016450103

Abstract

Aim of this paper is to show different type of production of celebrity. Case of popular Croatian singer Marko Perković Thompson shows that unlike popularity in the west that is produced through the news about private life of popular persona, in Croatia avoiding of private life can lead to popularity.

***

Namen prispevka je prikazati raznolikost produkcije slave. Na primeru priljubljenega pevca Marka Perkovića Thompsona je razvidno, da se za razliko od priljubljenosti na zahodu, ki nastaja z novicami o zasebnem življenju, na Hrvaškem ta lahko utrjuje z izogibanjem razkrivanja zasebnosti.

Keywords

celebrity; nationalism; victimhood; transgression; tradition // slava; nacionalizem; žrtev; transgresija; tradicija

Full Text:

PDF

References

Agamben, Giorgo. 1998. Sovereign Power and Bare Life. Stanford, CA: Stanford University Press.

Baker, Catherine. 2010. Sounds of the Borderland. Music, War and Nationalism in Croatia since 1991. Burlington, VT: Ashgate.

Boorstin, Daniel. 2012. The Image. A Guide to Pseudo-Events in America. New York: Vintage Books.

Buchowski, Michał. 2006. The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother. Anthropological Quarterly 79(3): 463–482.

Burke, Peter. 1978. Popular Culture in Early Modern Europe. New York: Harper & Row.

Butler, Judith, Ernesto Laclau, & Slavoj Žižek. 2000. Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left. London: Verso.

Cashmore, Ellis. 2006. Celebrity/Culture. New York: Routledge.

Driessens, Olivier. 2012. The Celebritization of Society and Culture: Understanding the Structural Dynamics of Celebrity Culture. International Journal of Cultural Studies 16(6): 641–657.

Ducrot, Oswald. 1988. Izrekanje in izrečeno. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Lacan, Jaques. 1998. Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. New York: W.W. Norton & Company.

Marshall, David. 1997. Celebrity and Power. Fame in Contemporary Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Pavlovsky, Aleksej. 2014. Narodnjaci i turbofolk u Hrvatskoj. Zagreb: Naklada Lijevak.

Perić, Boris, & Tomislav Pletenac. 2008. Fantastična bića Istre i Kvarnera. Zagreb: Vuković Runjić.

Rajković, Nikolina. 2012. Povlačenje granica Istoka i Zapada: antemurale christianitatis i konceptualizacija hrvatskog nacionalnog i simboličkog identiteta. Diskrepancija 11(16/17): 51–65.

Rojek, Chris. 2001. Celebrity. London: Reaktion Books.

Salecl, Renata. 1994. The Spoils of Freedom. Psychoanalysis and Feminism after the Fall of Socialism. London: Routledge.

Schauble, Michaela. 2014. Narrating Victimhood: Gender, Religion and Making of the Place in Post-War Croatia. New York: Berghahn.

Turner, Graeme. 2004. Understanding Celebrity. London: Sage.

Žižek, Slavoj. 1989. The Sublime Object of Ideology. London: Verso.

Žižek, Slavoj. 1993. Tarrying with the Negative. Durham, NC: Duke University Press.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2016450103

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave