SODOBNE ZGODBE ŠTUDENTOV UNIVERZE V LJUBLJANI
CONTEMPORARY LEGENDS AMONG SLOVENIAN STUDENTS IN LJUBLJANA

Monika Kropej

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330110

Abstract

V članku se avtorica osredotoča predvsem na vsebino in sporočilnost pripovedi, ki krožijo med slovenskimi študenti na ljubljanski univerzi danes, kakor tudi na odsev družbenih in aktualnih dogajanj v sodobnih študentskih zgodbah. Raziskava tudi odkriva, v kakšni obliki in okoliščinah se v današnjem slovenskem prostoru pojavlja sodobno študentsko pripovedništvo, kakor tudi prepoznavnost kulturne dediščine in dediščine tradicionalnih pripovednih motivov v sodobnih zgodbah.

***

The author focuses on the contents and significance of contemporary legends that are being recounted by Slovene students at the University of Ljubljana. These tales reflect the current social and other circumstances within the Slovene society. Analyzed are also the forms and circumstances in which these contemporary tales manifest themselves, as well as the elements of our cultural heritage and the heritage of traditional narrative motifs in contemporary legends.

Keywords

sodobne zgodbe; ljudsko pripovedništvo; študentske zgodbe; etnologija // Contemporary legends; folk narrative; student stories; ethnology

Full Text:

PDF

References

Barthes, Roland. 1993. Mythologies. New York, Fernar, Strauss and Giroux.

Barthes, Roland. 1992. Uvod u strukturalnu analizu pripovednih tekstova. V: Biti, V. (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja. Zagreb, Globus.

Bennett, Gillian. 1985. What’s »Modern« about the Modern Legend? Fabula 26: 219–229. DOI: http://dx.doi.org/10.1515%2Ffabl.1985.26.3-4.219

Bennett, Gillian in Paul Smith. 1993. Contemporary Legend. A Folklore Bibliography. New York in London, Garland Publishing, Inc.

Brednich, Rolf Wilhelm. 1991. Die Spinne in der Yucca-Palme. Sagenhafte Geschichten von Heute. München, C. H. Beck Verlag.

Brednich, Rolf Wilhelm. 1991. Die Maus im Jumbo-Jet. Neue sagenhafte Geschichten von Heute. München, C. H. Beck Verlag.

Brednich, Rolf Wilhelm. 1996. Die Ratte am Strohhalm. Allerneuste sagenhafte Geschichten von Heute. München, C. H. Beck Verlag.

Brunvand, Jan Harold. 1981. The Vanishing Hitchhiker. American Urban Legends and Their Meanings. New York in London, W. W. Norton & Comp.

Brunvand, Jan Harold. 1984. The Choking Doberman and Other »New« Urban Legends. New York in London, W. W. Norton.

Brunvand, Jan Harold. 1986. The Mexikan Pet. More »New« Urban Legend Going. New York in London, W. W. Norton.

Brunvand, Jan Harold. 1993. Baby Train. And Other Lusty Urban Legends. New York, W. W. Norton.

Brunvand, Jan Harold. 2001. Encyclopedia of Urban Legends. Santa Barbara, CA, ABC-Clio.

Buchan, David. 1981. The Modern Legend. V: Green, A. E. in J. D. A. Widdowson (ur.), Language, Culture and Traditions. Papers on Language and Folklore presented at the Annual Conference of British Sociological Association, April 1978. Sheffield, CECTAL (CECTAL Conference Papers Series 2).

Dégh, Linda. 1971. The »belief legend« in modern society. Form, function and relationship to other genres. V: Wayland, D. Hand (ur.), American folk legend. Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press: 55–68.

Dégh, Linda. 1991. What is the legend after all? Contemporary Legend 1: 11–38.

Dégh, Linda & Andrew Vázsonyi. 1971. Legend and Belief. Genre 4: 281–304.

De Saussure, Ferdinand. 1997. Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana, ISH.

Fix, Ulla. 1994. Moderne Sagen in der DDR. Fabula 35: 94–109.

Hirhager, Ulrike, Karin Lichtblaum in Christa Tuczay. 1999. Tendenzen der modernen Sage in Österreich. Bayrische Blätter für Volkskunde N. F. 1 (26): 15–41.

Ivanov, Vjačeslav Vsevolodovič. 1976. Očerki po istorii semiotiki v SSSR. Moskva, Nauka.

Le Goff, Jacques. 1985 [1979]. Za drugačen srednji vek. Ljubljana, ŠKUC in Filozofska fakulteta.

Narvaez, Peter. 1991. Newfoundland Berry Pickers »In Fairies«. V: Narvaez, P. (ur.) Maintaining Spatial, Temporal, and Moral Boundaries Through Legendry. The Good People New Fairylore Essays. New York in London, Garland Publishing, Inc.: 336–368.

Nilsen, Don L. F. 1989. Contemporary Legend. The Definition of a Genre. Kansas English 75: 5–9.

Piko-Rustia, Martina. 2001. Sodobno pripovedništvo na Koroškem. Glasnik SED 41 (1–2): 65–67.

Smith, Paul. 1983. The Book of Nasty Legends. London, Routledge and Kegan Paul.

Smith, Paul. 1986. The Book of Nastier Legends. London, Routledge and Kegan Paul.

Šklovskij, Viktor Borisovič. 1966 [1925]. Theorie der Prosa. Frankfurt a/M., Fischer Verlag.

Urban, Greg. 1991. A Discourse-Centred Approach to Culture. Austin, University of Texas Press.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330110

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave