S ŠKRŽADI OD KORINTA DO ISTRE IN K VIPAVI – SOČI – NADIŽI. SEMANTIČNE POVEZAVE
CON LE CICALE DA CORINTO ALL’ISTRIA E VERSO I FIUMI VIPACCO – ISONZO – NATISONE. COLLEGAMENTI SEMANTICI

Milko Matičetov

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330109

Abstract

Od Korintske ožine v Grčiji, čez kopensko Makedonijo, Črno Goro in Dubrovnik spremljamo nekaj škržadjih semantičnih povezav do Istre in Vipave – Soče – Nadiže.

***

Prendendo le mosse da una poesiola neogreca d’ ispirazione folklorica (benchè di autore – V. Rotas – oriundo dell’ Istmo), dedicata alla cicala, presentiamo alcuni parallelismi semantici emersi nella Macedonia continentale, in Montenegro e a Dubrovnik fino all’ Istria, nonchè tra gli sloveni in riva al Vipacco, oltre l’ Isonzo e il Natisone.

Keywords

imenoslovje; semantika; Cicada orni L.; škržad; cicala; tzitzikas // Terminologia; semantica; Cicada orni L.; cicala; škržad; tzitzikas

Full Text:

PDF

References

Anakreon. 2000. Škržadu. Primorska srečanja 24 (231-232): 598.

Anita. 2002. Epitaf murnu in škržadu. Primorska srečanja 26 (249): 61.

Aristofan. 2002. Ptiči in škržad. Primorska srečanja 26 (249): 69.

Bašo. 2000. Škržadji glasovi. Primorska srečanja 24 (231-232): 531.

Bourelly, Marius. 2002. Škržad in mravlja. Primorska srečanja 26 (249): 69.

Bržan, A. 2002. Dva haikuja: Pesem škržada; Škržadíca. Primorska srečanja 26 (249): 69.

Faure, M. 2000. Čas škržadov. Primorska srečanja 24 (231-232): 590.

Faure, M. 2000. Škržadova smrt. Primorska srečanja 24 (231-232): 589.

Garcia Lorca, Federico. 2000. Škržad. Primorska srečanja 24 (231-232): 589.

Gogala, M. in M. Matičetov. 2002. Novo o škržadih. Škržadja antologija 2. Primorska srečanja 26 (249): 71–74.

Hébrard, Frédérique. 2000. O čem nam baja škržad. Primorska srečanja 24 (231-232): 594.

Heziod. 2002. Kadar cvete osat in poje škržad. Primorska srečanja 26 (249): 60.

Longos. 2000. Preganjani škržad v zavetju pri Hloi. Primorska srečanja 24 (231-232): 592.

Matičetov Milko. 2000. Devinski škržak. V: Bogataj, J. idr. (ur.), Kolesar s Filozofske. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 15–20.

Matičetov Milko. 2000. Titonove metamorfoze v podobi in besedi. Primorska srečanja 24 (231-232): 592–3.

Matičetov Milko. 1999. Škržadja pravda. Fontana 29–30: 133–143.

Matičetov Milko. 1999. Škržad v umetnosti, ne samo besedni. Primorska srečanja 23 (222–223): 746.

Matičetov Milko. 1999. Veliki škržadar. Kras 36: 32.

Matičetov, Milko in Matičetova Vida. 1999. Giosuè Carducci in škržadi. Primorski dnevnik, 26. 8. 1999.

Nazor, Vladimir. 2002. Škržad. Primorska srečanja 26 (249): 64.

Pagnol, Marcel. 2000. Škržad. Primorska srečanja 24 (231-232): 590.

Platon. 2000. Odkod je prišel rod škržadov. Primorska srečanja 24 (231-232): 592.

Sinisgalli, Leonardo. 2002. Pesem za škržada. Primorska srečanja 26 (249): 68.

Zlobec, Ciril. 2000. Opomba. V: Samo ta dan imam. Ljubljana, 105–106.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330109

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave