CRAFTING AUTHENTICITY. FRANCE MAROLT, FOLK SONG, AND THE CONCERT STAGE<br>USTVARJANJE AVTENTIČNOSTI. FRANCE MAROLT, LJUDSKA PESEM IN KONCERTNI ODER</br>

  • Mari Kristina Arko Klemenc
Keywords: Folk song, choral singing, France Marolt // ljudska pesem, zborovsko petje, France Marolt

Abstract

Choral singing and arrangements of folk songs have been a popular musical practice and repertoire in Slovenia since the mid-19th century. Among composers of such folk song arrangements, France Marolt (1891–1951) is exceptionally significant. As a composer, choral conductor, and ethnographer, Marolt sought to craft authentically Slovenian music. Although he supported his arrangements with alleged ethnographic scholarship, evidence suggests that Marolt manipulated resources in order to present a particular sound identity. Nevertheless, his works remain an important contribution to Slovenian music and cultural identity.

***

Zborovsko petje in priredbe ljudskih pesmi so v Sloveniji popularna glasbena dejavnost in repertoar že od sredine 19. stoletja. Eden od najpomembnejših skladateljev priredb je bil France Marolt (1891–1951), ki je kot skladatelj, zborovodja in etnolog skušal ustvarjati avtentično slovensko glasbo. Čeprav je svoje delo podprl z domnevnim etnološkim raziskovanjem, dokazi pričajo, da je Marolt prikrojil vire z namenom oblikovati posebno slovensko zvočno identiteto. Kljub temu predstavljajo Maroltove priredbe pomemben delež k slovenski glasbi in kulturni identiteti.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartók, Béla. 1997. Essays. Béla Bartók Studies in Ethnomusicology (Selected and edited by Benjamin Suchoff). Lincoln, University of Nebraska Press.

Dev, Oskar. 1912. Slovenske narodne pesmi s Koroškega (Slovenian folk songs from Carinthia) (vol. 3). Ljubljana, L. Schwentner.

Gobec, Mitja (ed.). 1993. Ljudske iz Ziljske doline (Folk songs from the Zilja Valley). Ravne na Koroškem, ZKO.

Grafenauer, Ivan. 1943. Lepa Vida. Študija o izvoru, razvoju in razkroju narodne balade o Lepi Vidi (Beautiful Vida. A study of the origin, development and decay of the ballad »Beautiful Vida«). Ljubljana, Akadamija znanosti in umetnosti (Dela 4).

Klemenc, Maria Kristina Arko. 2004. Arranging the Nation. Slovenian Choral Singing and Folk Song Arrangements (Doctoral dissertation). University of California, Berkeley.

Kumer, Zmaga. 1991. France Marolt (1891–1951). Traditiones 20: 9–27.

Marolt, France. 1930. 15 Slovenskih ljudskih pesmi (15 Slovenian folk songs). Ljubljana, Akademski pevski zbor.

Marolt, France. 1934. Slovenska narodna pesem. Korotan-Bela Krajina (Slovenian folk song. Carinthia-Bela Krajina. Concert booklet). Ljubljana, Akademski pevski zbor.

Marolt, France. 1935. Slovenska narodna pesem. Panonija, Sredozemlje, Gorenjska, Dolenjska (Slovenian folk song: Pannonia, the Mediterranean, Gorenjska and Dolenjska. Concert booklet). Ljubljana, Akademski pevski zbor.

Marolt, France. 1954a. Gibno-zvočni obraz slovencev (The image of Slovenians in tone and movement). Ljubljana, Glasbenonarodopisni institut (Slovenske narodoslovne studije, vol. 3).

Marolt, France. 1954b. Slovenski glasbeni folklor (Slovenian musical folklore). Ljubljana, Glasbenonarodopisni institut (Slovenske narodoslovne studije, vol. 4).

Misson, Andrej. 1997. Tomčeve priredbe ljudskih pesmi (Tomc’s arrangements of folk songs). In: Škulj, Edo (ed.) 1997: 45–56.

Ramovš, Mirko. 1988. Visoki rej ali prvi rej? (»High« dance or »first« dance?). Traditiones 17: 187–208.

Ramovš, Mirko. 2000. Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem. Koroška in zahodna Štajerska [»Polka is in order«. Dance tradition in Slovenia – Koroška and western Štajerska]. Ljubljana, Kres.

Scheinigg, J. 1889. Narodne pesni koroških Slovencev (Folk songs of the Carinthian Slovenians). Ljubljana, Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg.

Škulj, Edo (ed.). 1997. Tomčev zbornik (Tomc papers). Ljubljana, Družina.

Štrekelj, Karel. 1895–1923. (comp.). Slovenske narodne pesmi (Slovenian folk songs). 16 parts, 4 vols. (Volume one first bound 1898). Ljubljana, Slovenska matica.

Terseglav, Marko. 1996. Uskoška pesemska dediščina Bele krajine (Song heritage of the Uskoki in Bela Krajina). Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Zbirka ZRC 11).

Tomc, Matija. 1934. Belokrajinske (Songs from Bela Krajina). Ljubljana, »Akademski pevski zbor«.

Tomc, Matija. 1977. Priredbe ljudskih pesmi za moški zbor. IDSS 21. Ljubljana, Zveza kulturnih organizacij Slovenije.

Valvasor, Janez Vajkard (Johann Weichard). [1689] 1994. Slava vojvodine Kranjske. Izbrana poglavja (Glory of the duchy of Carniola. Selected chapters). Edited and translated by Mirko Rupel, 1951. Reprint, with an introduction by Bogomil Gerlanc. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Vevoda, Darja. 1997. Akademski pevski zbor in Matija Tomc (APZ /university choir/ and Matija Tomc). Undergraduate thesis, University of Ljubljana.

Wallaschek, Richard. 1893. Primitive Music. An Inquiry into the Origin and Development of Music, Songs, Instruments, Dances, and Pantomimes of Savage Races. London, Longmans, Green, and Co.

 

VIRI / SOURCES

Cerkveni glasbenik [Church musician]. 1878–1945; 1976–present. [Periodical] Ljubljana.

Glasbenonarodopisni inštitut [Ethnomusicology Institute], Ljubljana, Slovenia. Archival material – France Marolt Collection (field notebooks and transcriptions of folk songs, c.1920s–1951). OSNP Collection (transcriptions of folk songs by various collectors, 1906–c.1934).

Jagodic, Mihela. 2002. Interview by author. Ljubljana, Slovenia, 29 March.

Narodna in univerzitetna knjižnica [National and University Library], Ljubljana, Slovenia. Archival material – Files from the Music Section [Glasbeni oddelek]: France Marolt, Matija Tomc.

Slovenec [The Slovenian]. 1873–1945. [Periodical] Ljubljana.

Zbori [Choirs]. 1925–1934. [Periodical] Ljubljana.

Published
2004-12-14
How to Cite
1.
Arko KlemencMK. CRAFTING AUTHENTICITY. FRANCE MAROLT, FOLK SONG, AND THE CONCERT STAGE<br>USTVARJANJE AVTENTIČNOSTI. FRANCE MAROLT, LJUDSKA PESEM IN KONCERTNI ODER</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2004Dec.14 [cited 2020May29];33(2):47-0. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1192