TRANSFORMACIJE LJUDSKEGA PLESA V PREDSTAVITVAH ZA »DRUGE«. PRIMER TREH KOL IZ BELE KRAJINE<br>TRANSFORMATION OF FOLK DANCES IN PRESENTATIONS FOR “OTHERS”. THREE CIRCLE DANCES FROM BELA KRAJINA</br>

  • Rebeka Kunej Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: ljudski ples, plesne predstave, kolo, folklorne skupine, Bela krajina // Folk dance, dance performances, folklore dance groups, Bela krajina (Slovenia)

Abstract

Ko so nosilci tradicije opustili izvajalsko plesno prakso »zase« in se organizirali v plesno-folklorne skupine, se je ljudski ples vse bolj spreminjal v »ples za druge«, največkrat na odru. Spremenjen kontekst ljudskega plesa je povratno vplival tudi na ples sam, saj se je ljudski ples na odru moral podrediti zahtevam javnega uprizarjanja in scenskega izvajanja. Avtorica v prispevku analizira koreološke transformacije treh belokranjskih kol (Pobelelo kole, Lepa Anka in svatsko kolo), kakor so nastale v odrskih izvedbah belokranjskih folklornih skupin.

***

No longer dancing for their own pleasure, dancers of traditional dances are now organized in folk dance groups. The character of traditional dances has been transformed to fit the “others”, meaning the spectators, who usually watch dances performed on stage. This modified context has in turn affected the dance itself. In the changed circumstances, dances performed onstage have to be adapted to meet the requirements of stage performance for the public. Analyzed are choreological transformations of three circle dances from Bela krajina (Pobelelo pole, Lepa Anka, and svatsko kolo), performed by folk dance groups of Bela krajina.

Downloads

Download data is not yet available.

References

GNI Pl. Oznaka za zapise ljudskih plesov v arhivu Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU: 111, 112, 116, 117, 177, 523, 533, 594, 726, 731, 772.

GNI T. Oznaka za zvočne zapise na magnetofonski trak v arhivu Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU: 490/A, 490/B, T 410/A, 533, T 410/C.

Ivančan, Ivan. 1963. Narodni plesovi Hrvatske 2. Zagreb: Savez muzičkih društava Hrvatske.

Ivančan, Ivan. 1971. Folklor i scena. Priručnik za rukovodioce folklornih skupina. Zagreb: Prosvjetni sabor Hrvatske.

Ivančan, Ivan. 1991. Narodni plesni običaji Podravine 2. Zagreb: Hrvatski sabor kulture.

Ivančan, Ivan. 1999. Narodni plesni običaji Podravine 3. Plesovi i plesni običaji Koprivnice i okolice. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Jakac, Božidar. 1940a. Bela krajina. Festival narodnih plesov in kresovanje v Metliki. Film: 16 mm, barvni, nemi, 116 m.

Jakac, Božidar. 1940b. Bela krajina: Adlešiči, Preloka. Film: 16 mm, barvni, nemi, 126 m.

Jurjevanje. 1998. Jurjevanje 1998. Videokaseta. Črnomelj.

Kumer, Zmaga (ur.). 1970. Slovenske ljudske pesmi: pripovedne pesmi 1. Ljubljana: Slovenska matica.

Kunej, Rebeka. 2004. Nekateri pojavi plesnega folklorizma v Beli krajini do druge svetovne vojne. Traditiones 33 (2): 181–192. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2004330208

Medobmočna revija. 2000. Medobmočna revija folklornih skupin Bele krajine, Dolenjske in Posavja. Videokaseta. Črnomelj: Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, območna izpostava Črnomelj.

Navratil, Ivan. 1888a. Belokranjsko kolo in nekoliko drugih národnih pesmic in iger z razlago. Ljubljanski zvon 8 (8): 492–500.

Navratil, Ivan. 1888b. Belokranjsko kolo in nekoliko drugih národnih pesmic in iger z razlago. Ljubljanski zvon 8 (9): 551–556.

Ramovš, Mirko. 1979. Ples na Anževo v Predgradu. Traditiones 5–6: 305–312.

Ramovš, Mirko. 1992. Ljudski ples. V: Javornik, Marjan idr. (ur.), Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana: Mladinska knjiga: 295–296.

Ramovš, Mirko. 1995. Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem. Bela krajina in Kostel. Ljubljana: Kres.

Sachs, Curt. 1992 (1933). Eine Weltgeschichte des Tanzes. Hildesheim, Zürich in New York: Georg Olms Verlag.

Sremac, Stjepan. 1983. O hrvatskom tancu, drmešu, čardašu i porijeklu drmeša. Narodna umjetnost 20 (1): 57–74.

Terseglav, Marko. 1996. Uskoška pesemska dediščina Bele krajine. Ljubljana: ZRC SAZU.

Wolfram, Richard. 1951. Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa. Salzburg: Otto Müller Verlag.

Published
2006-10-13
How to Cite
1.
Kunej R. TRANSFORMACIJE LJUDSKEGA PLESA V PREDSTAVITVAH ZA »DRUGE«. PRIMER TREH KOL IZ BELE KRAJINE<br>TRANSFORMATION OF FOLK DANCES IN PRESENTATIONS FOR “OTHERS”. THREE CIRCLE DANCES FROM BELA KRAJINA</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2006Oct.13 [cited 2020May29];35(1):123–134. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1162
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays