KREKOVE PRESOJE LJUDSKEGA PESNIŠTVA<br>KREK’S VIEWS ON FOLK POETRY</br>

  • Marija Klobčar Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: ljudska pesem, zbirateljska načela, uredniški koncept, refleksija zbiranja, komparativnost // folk song, collecting principles, editorial concept, folk song collecting, comparativeness

Abstract

Prispevek z razumevanjem okoliščin, v katerih je deloval Gregor Krek, analizira njegov zbirateljski in uredniški koncept in na podlagi teh spoznanj išče razločke med podobo resnične ljudske ustvarjalnosti in Krekovimi pričakovanji. S tem razumevanjem skuša pojasniti razloge za njegov odstop od uredništva, hkrati pa ugotavlja razhajanje in bližino s Štrekljevimi pogledi. Ob tem se sprašuje, kaj je Krek s svojimi pogledi na ljudsko pesem sporočal svojemu času in kaj sporoča današnjemu razpiranju obzorij.

***

Considering the circumstances in which Gregor Krek had lived and worked, the author discusses his concept of folk song collecting and editing. This forms the basis for a comparison between true folk creativity and Krek’s expectations of it. In view of this, the author tries to explain the reasons for Krek’s resignation from the post of editor of a comprehensive collection of folk songs, comparing Krek’s views on the subject with those of Krek’s successor, Karel Štrekelj. She then proceeds to ascertain what Gregor Krek and his position on folk songs wished to convey to the public of his time, and what he communicates to us in the present.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Čurkina, I. V. 1974. Matija Majar-Ziljski. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Fikfak, Jurij. 1995. Matija Majar-Ziljski und die Erforschung der Volkskultur. V: Moritsch, Andreas in Vinko Rajšp (ur.), Matija Majar Ziljski. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach in Wien/Dunaj, Hermagoras: 107–121.

Fikfak, Jurij. 1999. Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana, Forma 7 in Založba ZRC.

Glonar, Joža. 1923. Predgovor. V: Štrekelj, Karel (ur.), Slovenske narodne pesmi IV. Ljubljana, Slovenska matica: 1–66.

Janežič, Anton. 1850. Narodno pesništvo. Slovenska bčela [Celovec] 1: 28–30.

Kotnik, F. 1944. Pregled slovenskega narodopisja V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev 1. Ljubljana, Založba Klas: 21–52.

Krek, Gregor. 1858a. O naši književnosti. Novice: 243–244.

Krek, Gregor. 1858b. Cena pesem narodnih. Novice: 293–294.

Krek, Gregor. 1872. Odlomek iz spisa: Važnost ustnega slovstva (tradicijonalne literature) kot izvirnik basnoslovju (mythologiji). Zora [Maribor] 1 (12): 171–174.

Krek, Gregor. 1873. Nekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesmi. Slovenski narod 6, št. 137–138, 140, 142, 145; ponatis v: Listki 4: 96–140.

Krek, Gregor. 1877. O nabiranji narodno – slovstvenega blaga. Novice: 107.

Krek, Gregor. 1881. Kres. Kres 1: 49–62.

Krek, Gregor. 1887. Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.

Kropej, Monika. 2001. Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana, Založba ZRC.

Kumer, Zmaga. 2002. Slovenska ljudska pesem. Ljubljana, Založba ZRC.

Moritsch, Andreas in Vinko Rajšp (ur.). 1995. Matija Majar Ziljski. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach in Wien/Dunaj, Hermagoras.

Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana, Cankarjeva založba.

Ramovš, Mirko. 1980. Plesat me pelji. Plesno izročilo na Slovenskem. Ljubljana, Cankarjeva založba.

Stanonik, Marija. 2001. Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana, Založba ZRC.

Štrekelj, Karel. 1887. Prošnja za narodno blago. Ljubljanski zvon: 628–632.

Štrekelj, Karel. 1895. Predgovor. V: Štrekelj, K. (ur.), Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana, Slovenska matica: V–XV.

Štrekelj, Karel (ur.). 1895–1923. Slovenske narodne pesmi I–IV. Ljubljana, Slovenska matica.

Published
2006-12-15
How to Cite
KlobčarM. (2006). KREKOVE PRESOJE LJUDSKEGA PESNIŠTVA<br>KREK’S VIEWS ON FOLK POETRY</br&gt;. Traditiones, 35(2), 193–203. https://doi.org/10.3986/Traditio2006350210
Section
Gregor Krek in raziskovanje ljudske kulture / Gregor Krek and The Study of Folk Culture