METAMORFOZE LJUDSKEGA PRIPOVEDNIŠTVA NA GORENJSKEM
FOLK NARRATIVE METAMORPHOSES IN UPPER CARNIOLA (SLOVENIA)

Monika Kropej

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370207

Abstract

V članku je predstavljeno gorenjsko pripovedno izročilo v obdobju od prve polovice 19. do začetka 21. stoletja. Raziskana je razvojna pot pripovedništva predvsem prek sprememb v pripovednem repertoarju, v načinu pripovedovanja, v okoliščinah pripovedovanja ter v oblikah zapisovanja oz. snemanja in objavljanja besedil. Spremembe, ki jim lahko sledimo tako v motiviki kot v žanrih so prikazane ob gradivu, ki so ga na Gorenjskem zbrali M. Ravnikar - Poženčan, M. Valjavec - Kračmanov, M. Matičetov, T. Cevc, M. Cvetek in B. Bezek.

***

This article presents Upper Carniolan narrative tradition from the first half of the nineteenth century to the beginning of the twenty-first century. It discusses the developmental path of narration primarily through changes in the narrative repertoire, narration method, narration circumstances, and recording, transcribing, and publishing texts. Changes that can be observed in both motifs and genres are presented using material collected in Upper Carniola by Matevž “Poženčan” Ravnikar, Matija “Kračmanov” Valjavec, Milko Matičetov, Tone Cevc, Marija Cvetek, and Benjamin Bezek.

Keywords

pripovedništvo; ljudsko slovstvo; folklora; Matevž Ravnikar - Poženčan; Matija Valjavec; Milko Matičetov; Tone Cevc; Marija Cvetek; Gorenjska (Slovenija) // narration; folk literature; folklore; Upper Carniola (Slovenia)

Full Text:

PDF

References

Aarne, Antti in Thompson, Stith. 1961. The Types of the Folktale: A Classification and Biblyography. Helsinki (FF Communications; 184).

Bezek, Benjamin. 1998a. Zgodbe vsakdana. Glasnik SED [Ljubljana] 38 (1–2): 60.

Bezek, Benjamin. 1998b. Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 38 (3–4): 90.

Bezek, Benjamin. 1999a. Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 39 (1): 45.

Bezek, Benjamin. 1999b. Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 39 (2): 48.

Bezek, Benjamin. 2000. Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 40 (3–4): 80.

Bezek, Benjamin. 2002. Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 42 (3): 59.

Bezek, Benjamin. 2004. Zgodbe vsakdana. Glasnik SED 44 (1): 39.

Bolte, Johannes in Jiři Polívka. 1932. Anmerkungen zu d. Kinder- u. Hausmärchen d. Brüder Grimm 5. Leipzig.

Bošković-Stulli, Maja. 1972. Kajkavske pripovijetke i predaje. Kaj [Zagreb] 5 (5): 3–10.

Bošković-Stulli, Maja. 1974. Kroatische Volksmärchen. München: Eugen Diederichs Verlag (Märchen der Weltliteratur).

Cevc, Tone. 1993. Velika planina [3. dop. izd.] Ljubljana: [Samozaložba].

Cevc, Tone. 1999. Pripovedno izročilo iz Kamniškega kota. Traditiones 28 (1): 89–100.

Cvetek, Marija. 1993. Naš voča so včas zapodval. Bohinjske pravljojce. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 5).

Cvetek, Marija. 1999. Bohinjske pravljice. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov.

Cvetek, Marija. 2005. Bajeslovno izročilo v bohinjskem folklornem pripovedništvu. Traditiones 34 (2): 179–216. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340210

Černigoj, Franc (ur.). 2007. Anton Pegan: Indija Komandija. Prozna ljudska besedila z Vipavskega, Goriškega, s Krasa in Tolminskega. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Čop, Jaka. 2006. O črnem biku ali čarnem juncu. Studia mythologica Slavica [Ljubljana in Udine] 9: 345–355.

Dégh, Linda. 1962. Märchen, Erzähler und Erzählgemeinschaft. Berlin: Akademie-Verlag.

Dégh, Linda. 1995. Narratives in Society. A Performer-Centered Study of Narration. Helsinki (FF Communication; 225).

Grafenauer, Ivan. 1944. Slovansko-kajkavske bajke o Rojenicah-Sojenicah. Etnolog [Ljubljana] 17: 34–51.

Grafenauer, Ivan. 1951. Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu. Ljubljana: SAZU (Dela. II. razred; 4. ISN; 1).

Grafenauer, Ivan. 1965. Spokorjeni grešnik. Študija o izvoru, razvoju in razkroju slovensko-hrvaško-vzhodnoalpske ljudske pesmi. Ljubljana: SAZU (Dela. II. razred; 19. ISN; 8).

Jarnik, Urban. 1813. Die slovenischen Sibyllen. Carinthia [Klagenfurt]1: 21.

Karadžić, Vuk S. 1853. Srbske narodne pripovijetke. Beograd, št. 144.

Krauss, Friedrich Salomo. 1883–1884. Sagen und Märchen der Südslawen I., II. Leipzig.

Krauss, Friedrich Salomo. 1885. Sitte und Brauche der Südslaven. Wien.

Kropej, Monika. 1995. Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih Iz Štrekljeve zapuščine. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Kropej, Monika. 2001. Karel Štrekelj, Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Kropej, Monika. 2008. Od ajda do zlatoroga. Slovenska bajeslovna bitja. Celovec-Dunaj 2008.

Leskien, August. 1915. Balkanmärchen. Uus Albanien, Bulgarien, Serbien und Kroatien. Jena: Diedrichs.

Majar, Matija. 1847. Vile i šta o njih znade narod slovenski u Koruškoj. Kolo [Zagreb] 4: 9–18.

Majar, Matija. 1850. Narodove pesmi. Slovenska bčela 1: 89–93.

Mannhardt, Wilhelm. 1860. Die Götter der deutschen und nordischen Völker. Eine Darstellung. Berlin: Schindler.

Matičetov, Milko. 1958. Kralj Matjaž v luči novega slovenskega gradiva in novih raziskavanj. V: Razprave SAZU, Razred za filološke in literarne vede; 4. Ljubljana: SAZU, 101–156.

Matičetov, Milko. 1961. Sežgani in prerojeni človek. Ljubljana: SAZU (Dela. II. razred; 15. ISN; 4).

Matičetov, Milko. 1965. Peto Albano. Racconto resiano del tipo AT 756 B. Schweizerisches Archiv für Volkskunde [Basel] 61: 32–59.

Mencej, Mirjam. 2006. Coprnice so me nosile. Raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja. Ljubljana: FF Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Županičeva knjižnica; 18).

Pentikäinen, Juha. 1978. Oral repertoire and World View. Helsinki (FF Communications; 219).

Ravnikar - Poženčan, Matevž. 1846. Stare krajnske pripovesti. Kmetijske in rokodelske novice 4 (28): 112.

Ravnikar - Poženčan, Matevž. 1847. Še ena povest od Petra Klepca. Kmetijske in rokodelske novice 5 (21): 84.

Ravnikar - Poženčan, Matevž. 1848. Domorodne reči. Kmetijske in rokodelske novice 6 (44): 185.

Ravnikar - Poženčan, Matevž. 1852. Kupala, malikovavska boginja v slovenskom uvaženji. Slovenska bčela 3: 75.

Ravnikar - Poženčan, Matevž. 1859a. Pravlice iz Krajnskega. Kmetijske in rokodelske novice 17 (1859) 13: 102–103; 17 (14): 110; 17 (17): 133–134; 17 (23): 180–181, 187–188, 194–195.

Ravnikar - Poženčan, Matevž. 1859b. Sveti Aloj. Slovenski glasnik: 73.

Scherf, Walter. 1982. Der Hirt, AaTh 560. V: Lexikon der Zaubermärchen. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 1982, 211–214.

Stanonik, Marija. 1984. Matija Valjavec kot slovstveni folklorist. Etnološka tribuna [Zagreb] 6–7: 107–115.

Stanonik, Marija. 1995. V deveti deželi. Sto slovenskih pravljic iz naših dni. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Stanonik, Marija (ur.). 2005. Poženčanove pravljice [zapisal Matevž Ravnikar; zbrala, uredila, spremno besedo in opombe napisala M. Stanonik]. Radovljica: Didakta.

Svetokriški, Janez. 1698. Sacrum promptuarium III. Ljubljana.

Štefan, Anja. 1994. Slovensko ljudsko pripovedništvo iz etnografske zapuščine Matije Valjavca [Diplomska naloga]. Ljubljana: Oddelek za slovenske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Štefan, Anja. 1999. Folklorno pripovedovanje kot prepletanje izročila in osebne ustvarjalnosti [Magistrska naloga]. Ljubljana: Oddelek za slovenske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Trdina, Janez. 1951. Zbrana dela. III., str. 500.

Uther, Hans-Jörg. 2004. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography I–III. Helsinki (FF Communications; 284–286).

Valjavec, Matija. 1848a. Lesena skleda. Kmetijske in rokodelske novice 6 (4): 15.

Valjavec, Matija. 1848b. Molitev pomaga. Vedež 1: 57.

Valjavec, Matija. 1848c. Štempihar. Slovenija 1 (44, 45): 176, 180.

Valjavec, Matija. 1849a. Černošolc. Slovenija 2 (13): 52.

Valjavec, Matija. 1849b. Hudi Kljukec. Slovenija 2 (9): 36.

Valjavec, Matija. 1849c. Šrotenbah. Slovenija 2 (15): 60.

Valjavec, Matija. 1852a. Zata tica. Slovenska bčela 3 (33): 2866–269.

Valjavec, Matija. 1852b. Pripovedka od pastirja. Slovenska bčela 3 (34, 35, 36, 37): 274–278, 281–285, 289–292, 297–300.

Valjavec, Matija. 1852c. Kobilica. Slovenska bčela 3 (46, 47, 48): 369–372, 377–380, 386–388.

Valjavec, Matija. 1857. Še nekaj o rojenicah. Novice 15 (46): 182.

Valjavec, Matija. 1858a. Narodne pripovijedke skupio u i oko Varaždina M. Kračmanov. Varaždin.

Valjavec, Matija. 1858b. Chorvatisch-sloven. Märchen aus d. Umgegend von Warasdin. Slavische Bibliothek [Wien] II: 169–170.

Valjavec, Matija. 1865. O rodjenicah ili sudjenicah. V: Književnik [Zagreb], 52–61.

Valjavec, Matija. 1866. Narodne stvari. Priče, navade, stare vere. Slovenski glasnik 9: 1866: 23–28, 67–70, 108–112, 146–151, 229–230, 309–310, 406–409, 448–451.

Valjavec, Matija. 1868. Narodne stvari. Priče, navade, stare vere. Slovenski glasnik 11: 152–154.

Valjavec, Matija. 1879–1897. Prinos k naglasu v (novo)slovenskom jeziku. Rad JAZU [Zagreb] 43–48, 56–57, 60, 63, 65, 67–68, 71, 73–74, 76–77, 93–94, 102, 105, 110, 118–119, 121, 132.

Valjavec, Matija. 1881. Zur Betonung im Slovenischen. Etymologisches. Archiv für slavische Philologie [Berlin] 5: 157–164.

Valjavec, Matija. 1884. Od dečka, koj je 'se pojel, kaj je našel. Kres [Celovec] 4 (5): 247.

Valjavec, Matija. 1886. Prinešček, kako in od kod se nar. pripovesti razširjajo. Kres 6 (2): 151–154.

Valjavec, Matija. 1890. Narodne pripovjesti u Varaždinu i okolici. Skupio Valjavec, Matije Kračmanov. [2. izd.]. Zagreb: Knjižara Dioničke tiskare.

Valjavec, Matija. 1900. Matija Kračmanov Valjavec, Poezije [ur. Fr. Levec]. Ljubljana: Slovenska Matica.

Valjavec, Matija. 2002. Kračmanove pravljice I. [ur. Ilja Popit]. Radovljica: Didakta.

Valjavec, Matija. 2007. Kračmanove pravljice II. [ur. Ilja Popit]. Radovljica: Didakta.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370207

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave