JUČE NA BALKANU, DANAS U VAŠEM STANU. NEKOLIKA ZAPAŽANJA O NEOFOLK MUZICI U SLOVENIJI<br>MADE IN THE BALKANS, READY TO USE AT HOME: SOME REMARKS ON NEOFOLK MUSIC IN SLOVENIA</br>

  • Srđan Radović Etnografski institut SANU, Knez Mihailova 36/IV, 11000 Beograd, Srbija
Keywords: neofolk, turbofolk, Slovenija, Balkan, kulturne strategije in občinstvo // neofolk, Slovenia, the Balkans, cultural strategies and audiences

Abstract

V članku je obravnavan sprejem neofolk glasbe v Sloveniji, posebej neo- in turbofolk glasbe, ki je v Slovenijo prišla iz drugih pojugoslovanskih držav. Po opredelitvi osrednjih pojmov so pregledane infrastruktura, s katero se razširja ta glasbeni slog, in posebej promocijske strategije, ki so usmerjene h glavnim ciljnim skupinam, t. i. »južnakom« in mladim etničnim Slovencem. V sklepu je analiziran sprejem teh glasbenih oblik v Sloveniji.

***

This article deals with what is widely understood as neofolk music in Slovenia, especially with neofolk and turbofolk originating from other former Yugoslav countries. After defining several terms, the infrastructure for disseminating this musical style is examined, with special attention to strategies for penetrating two major target groups: “Southerners” and younger ethnic Slovenians. The article concludes by discussing the reception of these musical forms by audiences in Slovenia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andree-Zaimović, Vesna. 2001. Bosnian Traditional Urban Song „On the Sunny Side of the Alps“: From the Expression of Nostalgia to a New Ethnic Music in Slovene Culture. U: Pettan, Svanibor (idr., ur.), Glasba in manjšine. Zbornik referatov 1. mednarodnega posvetovanja študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo (ICTM) Glasba in manjšine, Ljubljana, Slovenija, 25–30. junij 2000 / Music and minorities: Proceedings of the 1st International Meeting of the International Council for Traditional Music (ICTM), Study Group Music and Minorities, Ljubljana, Slovenia, June 25–30, 2000. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 111–120.

Bennett, Andy. 2001. Cultures of Popular Music. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.

Bulc, Gregor. 2004. Proizvodnja kulture. Vloga in pomen kulturnih posrednikov. Maribor: Subkulturni azil.

Burton, Kim. 1994. World Music: The Rough Guide. London: Penguin Group.

Čolović, Ivan. 1982. Nova narodna muzika. Kultura 57/58: 29–55.

Danesi, Marcel. 2008. Popular Culture: Introductory Perspectives. New York: Rowman & Littlefield Publishers.

Dragićević-Šešić, Milena. 1994. Neofolk kultura. Publika i njene zvezde. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stanojevića.

Đurković, Miša. 2005. Ideološki i politički sukobi oko popularne muzike u Srbiji. Filozofija i društvo 25: 271–284.

Eterović, Ana. 2008. Folklorizem za novo rabo. Ljudska, narodno-zabavna, turbofolk. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Eterovic-Ana.pdf

Gordi, Erik. 2001. Kultura vlasti u Srbiji. Nacionalizam i razaranje alterativa. Beograd: Samizdat B92.

Janović, Zoran. 2003. Balkan v podobi. Reprezentacija balkanske popularne folklore v slovenskih medijih. Medijska preža oktober 2003.

Jansen, Stef. 2002. Svakodnevni orijentalizam. Doživljaji ‘Balkana’/’Evrope’ u Beogradu i Zagrebu. Filozofija i društvo 18: 33–72.

Kronja, Ivana. 2001. Naknadna razmatranja o turbofolku. Kultura 102: 8–18.

Lazarin Branimira. 2006. 43% tinejdžera sluša narodnjake. Jutarnji list [Zagreb], 11. 03. 2006.

Mitrović, Marijana. 2008. Agenti spektakla. Politike tela u turbo-folku. U: Divac, Zorica (ur.), Kulturne paralele. Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu. Beograd: Etnografski institut SANU, 129–145.

Muršič, Rajko. 2002. Local Feedback: Slovene Popular Music between the Global Market and Local Consumption. U: Phelps, Thomas (ur.), Heimatlose Klänge? Regionale Musiklandschaften – heute – Beiträge zur Popularmusikforschung 29/30. Karben: COD-Verlag, 125–148.

Muršič, Rajko. 2007. The Balkans and Ambivalence of its Perception in Slovenia: the Horror of “Balkanism” and Enthusiasm for its Music. U: Jezernik, Božidar (idr., ur.), Europe and its Other: Notes on the Balkans. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 87–105.

Prica, Ines. 1986. O kritici novokomponovane narodne muzika. Elementi mita o narodu. Glasnik Etnografskig instituta SANU 35, 51–60.

Simić, Marina. 2006. EXIT u Evropu. Popularna muzika i politike identiteta u savremenoj Srbiji. Kultura 116/117: 98–122.

Stojanović, Branimir. 2005. Koja je osnovna uloga Pinka i kako je nastao? Predavanje, tribuna „Kič i Srbija“, 01. 04. 2005. http://rex.b92.net/kvasac/02

Published
2010-10-15
How to Cite
1.
Radović S. JUČE NA BALKANU, DANAS U VAŠEM STANU. NEKOLIKA ZAPAŽANJA O NEOFOLK MUZICI U SLOVENIJI<br>MADE IN THE BALKANS, READY TO USE AT HOME: SOME REMARKS ON NEOFOLK MUSIC IN SLOVENIA</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2010Oct.15 [cited 2020Jun.1];39(1):123–135. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1029