Announcements

Skrb za krajine – vabilo k oddaji prispevkov, Traditiones 52, 2023

2023-03-23

Amanda Hilton je v članku Amara e bella, bitter and beautiful: a praxis of care in valuing Sicilian olive oil and landscapes (2022) tematizirala prakse skrbi za krajino kot močno vpete v ekonomsko vrednotenje krajine, toda hkrati tudi kot prakse, ki za izvajalce-kmete presegajo ekonomski smoter. Matej Vranješ je v članku Zelena puščava: kulturna krajina iz »domačinskega zornega kota« (2005) skrb za krajino obravnaval kot izrazito povezano z lokalno pripadnostjo in družinskim spominom. Oba avtorja sta se praks skrbi za krajine lotevala v razmerah, ki so jih lokalni prebivalci doživljali kot zapuščanje krajine, tj. ko je pri njih nastopil občutek, da za krajine nihče več ne skrbi tako, kot bi po njihovem moral. Hkrati imamo danes vse več konservatorskih inštitucij (konvencije, zavarovana območja, strokovna telesa, zakonodaja itn.), ki poudarjajo pomen krajin ter posledično skrb zanje formalizirajo, priznavajo pa tudi vlogo prebivalcev določenih krajev kot nosilcev vzdržnosti in torej skrbi za krajine. Po drugi strani skrb za krajine ne nastopa le v razmerah zaskrbljenosti, da so krajine ogrožene. Skrb je lahko čisto običajen potek dela na nekem območju. Lahko pa je tudi ustvarjalno oz. produktivno naravnana skrb, ko na primer akterji želijo v danem okolju ustvariti nekaj novega oz. ustvariti okolje, v katerem si želijo bivati, s čimer skrbijo tudi zase. Naštete procese lahko opažamo v podeželskem, urbanem in še kakšnem okolju. Tematska številka Traditiones se bo posvečala različnim vidikom skrbi za krajine.

Read more about Skrb za krajine – vabilo k oddaji prispevkov, Traditiones 52, 2023

Current Issue

Vol. 51 No. 3 (2022): URBANE PRIHODNOSTI / URBAN FUTURES
					View Vol. 51 No. 3 (2022): URBANE PRIHODNOSTI / URBAN FUTURES

Volume Editors: Saša Poljak Istenič and Jaro Veselinovič

In the thematic section on urban futures, the authors look at the issues that have emerged as central to the future of selected Slovenian cities and the efforts of their inhabitants, who agree with them and are actively working towards their realisation, who oppose them or ignore them – or who are being ignored by the cities. An article by Valentina Gulin Zrnić and Saša Poljak Istenič introduces the future as an object of cultural anthropological research and an analytical concept on which the following discussions are based. Tatiana Bajuk Senčar and Saša Poljak Istenič discuss the bees in Ljubljana, which have become a symbol of a clean environment and therefore an argument for changing approaches to city management. Jaro Veselinovič and Miha Kozorog analyse the prevailing scenarios on how Nova Gorica and neighbouring Gorica/Gorizia can build a better future as European Capital(s) of Culture. Nina Vodopivec uses the example of Murska Sobota to raise awareness of how industrial workers as a community are denied an agency in creating the future. Katja Hrobat Virloget looks at how unreconciled past influences imagining the future in Istrian cities. The thematic section is complemented by articles on responsibility in public space by Nevena Škrbić Alempijević and Tomislav Oroz and on the challenges of integrating highly skilled migrants into the professional sport by Marijeta Rajković Iveta.

Klaus Littmann's artistic intervention For Forest at the Wörthersee Stadium in Klagenfurt/Celovec raised awareness about climate change and the future of nature. Photo: Saša Poljak Istenič, 16 October 2019

Published: 2023-01-25
View All Issues