Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8 (2005) A. A. Plotnikova: Etnolingvističeskaja geografija Južnoj Slavii Details   PDF
Nikolai Mikhailov
 
Vol 9 (2006) A Structure for the Gods: The Indo-European Pantheon Reconsidered
Struktura za bogove. Ponoven pretres indoevropskega panteona
Abstract   PDF
Emily Lyle
 
Vol 19 (2016) Adrian Poruciuc: Prehistoric Roots of Romanian and Southeast European Traditions. Volume I Details   PDF
Andrej Pleterski
 
Vol 8 (2005) Ajdi z Ajdovščine nad Rodikom
Ajdi from Ajdovščina above Rodik
Abstract   PDF
Katja Hrobat
 
Vol 1 (1998) Alcune considerazioni sul pantheon slavo nell’opera di Aleksandr Radiščev
Nekotorye soodraženija o slavjanskom panteone v tvorčestve Aleksandra Radiščeva
Abstract   PDF
Stefano Garzonio
 
Vol 19 (2016) Aleksandr Viktorovič Gura: Brak i svad’ba v Slavjanskoj kul’ture: Semantika i simvolika / Marriage and Wedding in Slavic Culture: Semantics and Simbolics Details   PDF
Saša Babič
 
Vol 15 (2012) Alja Adam i Slađana Mitrović (ur.): Love and Sexuality: Anthropological, Cultural and Historical Crossings Details   PDF
Natka Badurina
 
Vol 3 (2000) Altslawische Kultstrukturen in Pohansko bei Břeclav (Tschechische Republik)
Staroslovanske kultne strukture na Pohanskem pri Břeclavu (Češka republika)
Abstract   PDF
Jiří Macháček, Andrej Pleterski
 
Vol 21 (2018) Ambrož Kvartič: Pa se je to res zgodilo? Sodobne povedke v Sloveniji / So, Has This Really Happened? Contemporary Legends in Slovenia Details   PDF
Monika Kropej Telban
 
Vol 16 (2013) Anekdote o Lemberžanih in vpliv ljudskega izročila na Butalce Frana Milčinskega
Folk Anecdotes about the Inhabitants of Lemberg and Fran Milčinski’s Butalci
Abstract   PDF
Katarina Šrimpf
 
Vol 14 (2011) Arapot vo makedonskata narodna kniževnost i negovi paraleli na Mediteranot
The Black Arab in Macedonian Folk Literature and Parallels in the Mediterranean Folklore
Abstract   PDF
Lidija Stojanović
 
Vol 12 (2009) Arhaičeskij obrjad – libacija u drevnih baltov v sopostavlenii s dannymi slavjanskoj religii
Arhaični obred libacije pri starih Baltih v primerjavi s podatki slovanske religije
Abstract   PDF
Elvyra Usačiovaitė
 
Vol 4 (2001) Astral Symbolism on the Pre-Romanesque Relief in Keutschach (Hodiše)
Astralna simbolika predromanskega reliefa v Hodišah (Keutschach)
Abstract   PDF
Zmago Šmitek
 
Vol 6 (2003) Astronomische Grundlagen einiger frühmittelalterlichen Kultstellen in Praha
Astronomske osnove nekaterih zgodnjesrednjeveških kultnih točk v Pragi
Abstract   PDF
Andrej Pleterski, Jiří J. Mareš
 
Vol 8 (2005) Aśvamedha - A Vedic Horse Sacrifice
Aśvamedha - vedsko žrtvovanje konja
Abstract   PDF
Roman Zaroff
 
Vol 15 (2012) Baba Babnega polja
The Baba of Babno polje
Abstract   PDF
Andrej Pleterski, Goran Pavel Šantek
 
Vol 14 (2011) Bajkopisna diseminacija mitoloških motiva u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić na primjeru intertekstualnih poveznica s leksikonom A. Tkanyja
Fairytalemanship-like Dissemination of Mythological Motives in Croatian Tales of Long Ago by Ivana Brlić-Mažuranić, Exemplified by Intertextual Connections with A. Tkany’s Lexicon
Abstract   PDF
Tihomir Engler, Andrijana Kos-Lajtman
 
Vol 16 (2013) Barbara Ivančič Kutin: Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice Details   PDF
Mirjam Mencej
 
Vol 15 (2012) Barke poljske kraljice
The Boats of the Polish Queen
Abstract   PDF
Vlado Nartnik
 
Vol 4 (2001) Belin
Belin
Abstract   PDF
Marjeta Šašel Kos
 
Vol 20 (2017) Bibliografija Studia mythologica Slavica 11–20 (2008–2017) Details   PDF
Stanka Drnovšek
 
Vol 10 (2007) Bibliografija Studia mythologica Slavica 1–10 (1998–2007) Details   PDF
Stanka Drnovšek
 
Vol 19 (2016) Bivališča »krivopet«: Lokacije in mikrotoponimi
Residences of the “Krivopete”: Locations and Microtoponyms
Abstract   PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Vol 12 (2009) Bogi i Titany v Teogonii Gesioda
The Gods and Titans in the Hesiod’s Theogony
Abstract   PDF
Mikhail Yevzlin
 
Vol 20 (2017) Boris Oguibénine: L’héritage du lexique indo-européen dans le vocabulaire russe: compléments au dictionnaire éthymologique de la langue russe de Max Vasmer Details   PDF
Simona Klemenčič
 
Vol 18 (2015) Caves as Entrances to the World Beyond, from Where Fertility Is Derived. The Case of SW Slovenia
Jame kot vhod v onstranstvo, od koder izvira plodnost. Primer JZ Slovenije
Abstract   PDF
Katja Hrobat Virloget
 
Vol 16 (2013) Chthonic Aspects of the Pomeranian Deity Triglav and Other Tricephalic Characters in Slavic Mythology
Htonski vidiki pomorjanskega boga Triglava in drugi triglavi liki v slovanski mitologiji
Abstract   PDF
Luka Trkanjec
 
Vol 3 (2000) Cinderella the Dragon Slayer
Pepelko - Ubijalec zmaja
Abstract   PDF
Francisco Vaz da Silva
 
Vol 10 (2007) Comparison of »Slavic« Pots with Gender and Age of the Deceased
Primerjava prostornine “slovanskih” loncev s starostjo in spolom pokojnika v grobu
Abstract   PDF
Alja Žorž
 
Vol 19 (2016) Contemporary Forms of Slovenian Love Charms
Sodobne oblike slovenskih ljubezenskih čaranj
Abstract   PDF
Saša Babič
 
1 - 30 of 396 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>