1.
Župančič M. Prispevek k opredelitvi in dataciji prostorskega križa na Gradišču pri Krkavčah v istrski Sloveniji<br>A Contribution to the Definition and Dating of the Spatial Cross in Gradišče near Krkavče in Istrian Slovenia</br>. Studia [Internet]. 2006 Oct. 16 [cited 2024 Apr. 17];9:327-33. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/1741