1.
Štular B. Posamezniki, skupnost in obred v zgodnjem srednjem veku. Primer grobiščnih podatkov z Malega gradu v Sloveniji<br>The Individuals, the Community, and the Ritual in the Early Middle Ages. An Analysis of Cemetery Data from Mali grad, Slovenia</br>. Studia [Internet]. 2007 Oct. 18 [cited 2024 May 18];10:23-50. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/1703