Monika Kropej Telban. “Jaroslav Otčenášek (ed.), České Lidové pohádky: 1. Zvířecí pohádky a Bayky, 2/I. Kouzelné pohádky [Czech Folktales: 1. Animal Tales and Fables, 2/I. Tales of Magic]”. Studia Mythologica Slavica, Vol. 24, Oct. 2021, https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/10433.