Lenka Mihová. “Arktická teória o našom pôvode”. Studia Mythologica Slavica, Vol. 24, Oct. 2021, https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/10432.