[1]
Monika Kropej Telban, “Jaroslav Otčenášek (ed.), České lidové pohádky: 1. Zvířecí pohádky a bayky, 2/I. Kouzelné pohádky [Czech Folktales: 1. Animal Tales and Fables, 2/I. Tales of Magic]”, Studia, vol. 24, Oct. 2021.