[1]
Andrej Pleterski, “Tudi stari Slovani so poznali gnomone”, Studia, vol. 24, Oct. 2021.