[1]
Oleg Vladislavovich Kutarev, “Dazhbog: The Ancient Slavic Pagan Deity of the Shining Sky”, Studia, vol. 24, Oct. 2021.