[1]
Andrej Pleterski, “Pavel Medvešček”, Studia, vol. 24, Oct. 2021.