MencejM. (2020) “Čarovništvo – diskurz ali praksa?”, Studia mythologica Slavica. Ljubljana, Slovenija, 23, pp. 137 -. doi: 10.3986/SMS20202308.