ČausidisN. (2015) “Dažbog vo hronikata na Malala i negovite relacii so drugi srednovekovni i folklorni izvori<br>Dažbog in Malalas’ Chronicle and His Relations with Other Medieval and Folkloristic Sources</br&gt;”, Studia mythologica Slavica. Ljubljana, Slovenija, 30, pp. 23-41. doi: 10.3986/sms.v3i0.1824.