Čop, J. (2006) “O Črnem biku ali Čarnem juncu”, Studia mythologica Slavica. Ljubljana, Slovenija, 9, pp. 345–355. doi: 10.3986/sms.v9i0.1744.