Tucovič Sturman, V. (2022) “Folklore Elements in the Contemporary Novel Óštrigéca by Marjan Tomšič”, Studia mythologica Slavica. Ljubljana, Slovenija, 25. doi: 10.3986/SMS20222510.