Monika Kropej Telban (2021) “Jaroslav Otčenášek (ed.), České lidové pohádky: 1. Zvířecí pohádky a bayky, 2/I. Kouzelné pohádky [Czech Folktales: 1. Animal Tales and Fables, 2/I. Tales of Magic]”, Studia mythologica Slavica. Ljubljana, Slovenija, 24. Available at: https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/10433 (Accessed: 6December2021).