Lenka Mihová (2021) “Arktická teória o našom pôvode”, Studia mythologica Slavica. Ljubljana, Slovenija, 24. Available at: https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/10432 (Accessed: 6December2021).